Przedsiębiorca i formy prowadzenia działalności gospodarczej - Warszawa Kancelaria
15796
post-template-default,single,single-post,postid-15796,single-format-standard,bridge-core-1.0.5,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_grid_1200,qode-theme-ver-18.1,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.0.2,vc_responsive
 

Przedsiębiorca i formy prowadzenia działalności gospodarczej

Przedsiębiorca i formy prowadzenia działalności gospodarczej

W polskim systemie prawnym pojęcie przedsiębiorcy zostało zdefiniowane w kilku aktach prawnych. Najważniejszymi z nich są Kodeks cywilny oraz ustawa z dnia 6 maca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (określana dalej jako „Prawo przedsiębiorców”).

Zgodnie z art. 431 Kodeksu cywilnego „Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.”

Z kolei art. 4 ustawy z dnia 6 maca 2018 r. Prawo przedsiębiorców określa przedsiębiorcę jako osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Do grona przedsiębiorców zaliczono również wspólników spółek cywilnych w zakresie wykonywanej działalności gospodarczej.

Z powyższego wynika, że przedsiębiorcą jest osoba, która we własnym imieniu wykonuje działalność gospodarczą lub zawodową. Prowadzi nas to do definicji samej działalności gospodarczej. Na podstawie art. 3 Prawa przedsiębiorców stwierdzamy, że „Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.”

Powyższa definicja oznacza, że działalność gospodarcza to działalność:

 • zorganizowana – oznacza to ogół zachowań, czynności i składników, które pozwalają wyodrębnić konkretną działalność i wyróżnić ją na zewnątrz,
 • zarobkowa – czyli nastawiona na zysk wykonywana w celu osiągnięcia zarobku, przy czym oczywiście możliwe jest, że dana działalność w pewnym okresie osiągnie stratę,
 • we własnym imieniu – działalność jest prowadzona w imieniu przedsiębiorcy, który zaciąga zobowiązania i ponosi ryzyko działalności,
 • ciągła – to jest wykonywana w sposób regularny i powtarzalny; konkretna czynność nie jest jednorazowa, co nie wyklucza przerw w wykonywaniu działalności gospodarczej.

Definicje przedsiębiorcy ani działalności gospodarczej nie wykluczają żadnej z grup, która mogłaby prowadzić działalność gospodarczą. Oznacza to, że każdy może stać się przedsiębiorcą. Jednakże w Polsce można wyróżnić szereg form prowadzenia działalności gospodarczej. Są to:

 • indywidualna (jednoosobowa) działalność gospodarcza prowadzona przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną,
 • spółka cywilna, w ramach której działalność prowadzi dwóch lub więcej przedsiębiorców,
 • spółka jawna,
 • spółka partnerska,
 • spółka komandytowa,
 • spółka komandytowo-akcyjna,
 • spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółka akcyjna.

Poszczególne formy działalności gospodarczej różnią się od siebie wysokością kapitału potrzebnego do ich założenia (przy czym potrzebną kwotę determinuje nam oczywiście również rodzaj działalności, która będzie wykonywana), stopniem skomplikowania i formalizmu oraz momentem, w którym można rozpocząć wykonywanie działalności. Niekiedy też przepisy prawa nakładają wybór danej formy. Ograniczenia formalne mogą również wynikać z przepisów dotyczących reglamentacji działalności gospodarczej.

Oczywiście wybór najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności gospodarczej zależy od konkretnego przypadku, w tym od rodzaju działalności, potrzebnego kapitału, ilości osób, które będą uczestniczyły w zyskach, elastyczności oraz wielu innych aspektów.